Viidiyoo Youtube Irraa Saffisaa Guddaan Laalu Barbaadduu ?

Viidiyoo Youtube Irraa Saffisaa Guddaan Laalu Barbaadduu ?


Viidiyoo Youtube Irraa Saffisaa Guddaan Laalu Barbaadduu ?

12900191_1011587758933833_758165048_n 1- Jalqaba “Start” Tuqaa Itti Aansuun “CMD” Jechuun Bareessaa Akka Suura Irra Jirutti
“Right Click” Gochuun “Run As Administrator” Ka Jedhu Tuqaa. Booda “Program” “command prompt”
Isiniif Banama

 

 

2- Amma Koodii

netsh advfirewall firewall add rule name=”oromoandtechnology” dir=in action=block remoteip=173.194.55.0/24,206.111.0.0/16
enable=yes12421707_1011648608927748_457931715_n

Kana “Copy” Gochuun “Progama” “CMD” Bantan San Irratti “Right Click”
Eega Gootan Booda “Paste” Ka Jedhu Tuqaa Booda “Enter” Tuqaa.
Xummurtanii Jirtu Youtbe Irratti Saffisa Guddaan Vidiyoo laalu Ni Dandeessu.

 

Comments

comments

Viidiyoo Youtube Irraa Saffisaa Guddaan Laalu Barbaadduu ?

| Slider |
About The Author
-