QARSHII XIQQAAN FACEBOOK YEROO DHEERAA FAYYADAMUU

QARSHII XIQQAAN FACEBOOK YEROO DHEERAA FAYYADAMUU
——————————————————————————————–

Yeroo Facebook Fayyadamtan Qarshii Isinitti lakkaaya yoo jiraate, Qarshii Muraasaan Yeroo Dheeraa Fayyadamuu Ni Barbaaduu ? Garuu Akkamiti ?
Wantoota Lamaan Armaan Gadii Kana Raawwadhaa1.Mobili keessan auto update akka of hin goone backgroud data limit godhaa, applicationwan akka dropbox kan auto upload godhan, akka wifi qofa irratti upload godhan sirreessa.
HUNDA IRRA AMMOO KAN ITTI AANU RAAWWADHAA2.Application facebook lite kan jedhu link armaan gadii irraa buufachuun mobila fe’aati facebook isaan fayyadamaa. Setting>more> data usage….. kana booda application jiran irratti click gochaa restrict background information isa jedhu sanduuqa tick gochuudha.
Hubachiisaa size application kana baaye xiqqadha innis 1MB dhaa gadi, akkasumas gosa network hunda irrattu ni hojjata, 3g yookin 2g tahe network dadhaba hunda irratti facebook sirriti fayyadamuu nu dandeettu
Haala Biyya Keennaa Kan Yeroo Heddu Network Dadhabaa Ta’eef Furmaata Tahuu Ni danda’a.

Linkii asii gadii kana tuquudhaan mallaqa keessan akka qusattan issin affeerra. Ilmi qaruuteen kan ofiis qabatee kan namaatiif booyaa mitii ree:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.lite

https://www.facebook.com/lite/

Comments

comments

QARSHII XIQQAAN FACEBOOK YEROO DHEERAA FAYYADAMUU

| ANDROID, Blog, Slider |
About The Author
-