Lol Fi Poke Jechuun Maal Jechuudha

Lol Fi Poke Jechuun Maal Jechuudha


1.Lol Jechuun Maal Jechuudha ?. Gaafi Hordofaan Keenna Tokko Nu Gaafateedha, Deebiin Keenna Akka Itti Aanutti. Jechi Lol Jecha Qubee Gabaabaa(Abbreviation) Yogguu Ta’u Innis Hima Afaan Ingiliizi “Lough Out Loud” Bakka Bu’a Hiikni Isaas Afaan Oromootiin “Sagalee Ol Kaasee Kolfe” Jechuudha. Midiyaale Hawaasa Kan Akka Facebook,Viber,Whatsapp Fi KKF Irratti Namooni Fedhii Kolfaa Jecha Kanaan Ibsatu.

2.Poke Jechuun Hoo ?. Facebook Irratti Namni Tokko “Poke” Si Jechuun, Xiyyeefannaa(Attention) Kee Barbaada Jechuu Isiiti/isaati Xiyyefannaan Kunis Yooka Ati Na Dagattaa Jirta Na Hin Dagatin, Yooka Ammoo Ani Si Wajjiin Hariiro Addaa Uumuu Barbaada Jechu Isaa/Isiiti Yooka Ammoo Waan Biraas Tahuu Ni Mala.

Comments

comments

Lol Fi Poke Jechuun Maal Jechuudha

| Slider |
About The Author
-