Kana Quba Qabduu Laata?

Kana Quba Qabduu Laata?


Kompiteera keessan keessaa faayilii wahii yennaa balleesitan(permanently delleted,shift+dellete) yooka tasa isin jalaa haaqame faayilichi koompiteera keessaan keessaa akka hin haaqamne, softweeroota akkaakuu ‘file recovery software’ jedhaman gargaaramuun faayili isin jalaa haqame deebifachuu ni dandeessuu. USB Flash Drive fi Miimoorii Kaardii keessan faayili wahii yoo keessaa haqxan yookiin isin jalaa haqame, USB Flash Drive yookiin Miimoorii Kaardii yennaa bantan qullaa dha. Garu faayiliin akka guutumaa gututti hin haaqamu, faayili haqtan deebifachuuf softweeroota akaakuu ‘File Recovery Software’ jedhamanitti gargaaramuun faayili USB Flash Drive Yookiin Miimoorii Kaardii Keessaa isin jalaa haqame yookiin haaqtan deebistanii argachuu ni dandeettu. HUBACHIISA– USB Flash fi Miimoorii kaardii keessaa guutumaa gututti yoo faayilii balleessuu barbaaddan Yennaa ‘Format’ gootan sanduuqa ‘Quick Format’ jettu sun irrattii mallattoon jiraachu dhabuu mirkaneefadhaa(uncheck) -Yoo iccitti USB Flash drive irratti qabatanni kan sosottan taate softweeroota ‘File Encrypt’ godhan fayyadamuun USB Flash Drive Keessan Xaxaa(Encrypt) -Hard Drive Koompiteera keessanni keessaa faayiliin gutumaa gutuutti akka haqamuuf Softweeroota hojii kana isiniif raawwatan fayyadamaa, ex cc cleaner

13336422_1052790614813547_2001928108_n

13318981_1052790571480218_368838276_n13296185_1052790594813549_1122078682_n

 

Comments

comments

Kana Quba Qabduu Laata?

| Slider, WINDOWS |
About The Author
-